Project Staff

Project Scientific Officer - B

Name                                  Email                   Extn. 
Aamir Sahil Chandroth aamir
Dnyaneshwari M Joshi dnyaneshwari   2316
Zeenath M. Mustafa zeenath  2213

Project Scientific Assistant - B 

Name                                            Email           Extn. 
Amish Parmar amish  2331
Bhakti Mangaonkar bhakti  2321
Chetan Mandloi chetan  
Disha Dbritto disha  2222
Mamatha R. Maddur mamatha  2431
Nilkantha Gholap nilkantha
Pooja Lokhande pooja  2106
Prajakta Zarekar prajaktaz  
Ranit Ram ranit  2332
Rushikesh S. Kale rushikesh  
Sai D. Shetye sai
Sonali Kathale sonalik  2101
Sreeja M. sreeja  
Swapnil Tatale swapnilt 2108 
Trupti Londhe truptipl  2332
Uzma Shaikh uzma  2321
Vidhi Tailor vidhi

Project Assistant

Name                                            Email           Extn. 
Akash Uthale akashu  
Nikita Gudekar nikita  2114
Sayali Chavan sayali 2116
Sonal Tanavade sonal
Vaishnavi Mahadik vaishnavim 2116

Project Lab Assistant

Name Email        
Sampada Parab sampada
Abhijit Prakash Malandkar abhijitp

Project Work Assistants

Name                                  Email                     Extn.
Akshay A. Parit  akshayp 2116
Akshay S. Gadade  akshayg
Nandkumar Jamdade nandkumar 2115 
Rahul Ramesh Kumar 2322
Sadashiv S. Shirodkar  sadashiv 2431 

Suraj Jadhav

 

Tradesman Trainee

Name                       Email
Pavan Devtwal pavan
Pratik P. Jadhav

pratik

 

Engineer Trainee

Name                       Email
Kunal Waghmare kunal
Pritam Nikalaje pritam
 

Clerk Trainee 

Name                       Email
Piyush Tamhankar piyush
 

Technical Trainee

Name                       Email
Aditya Chaudhari aditya
Deepak Auti dipak