Project Staff

Project Scientific Officer - B

 
Name                                  Email                   Extn. 
Aamir Sahil
Dnyaneshwari M Joshi dnyaneshwari   2316
Zeenath M. Mustafa zeenath  2213

Project Scientific Assistant - B

 
Name                                            Email           Extn. 
Amish Parmar amish  2331
Bhakti Mangaonkar bhakti  2321
Chetan Mandloi chetan  
Dhaval Harishchandra Dalvi dhaval  2423
Disha Dbritto disha  2222
Malika Dawer malika  
Mamatha R. Maddur mamatha  2431
Pankaj A Tadakhe pankaj  2331
Pooja Lokhande pooja  2106
Prajakta Zarekar prajaktaz  
Ranit Ram ranit  2332
Rushikesh S. Kale rushikesh  
Sai Shetye sai  2423
Sarika Sharma sarika  
Sonal Tanavade sonal  
Sonali Kathale sonalik  2101
Sreeja M. sreeja  
Swapnil Tatale swapnilt 2108 
Trupti Londhe truptipl  2332
Uzma Shaikh uzma  2321

Project Assistant

 

Name                                            Email           Extn. 
Nikita Gudekar nikita   2114
Pranav Surendra Khot pranav  2101
Vaishnavi Bapu Sakharkar vaishnavi  2116
Vaishnavi Mahadik vaishnavim  2116

Project Lab Assistant

 

Name                                        Email        
Abhijit Prakash Malandkar abhijitp
Sampada Parab sampada

Project Work Assistants

 

Name                                  Email                     Extn.
Akshay A. Parit  akshayp 2116
Akshay S. Gadade  akshayg
Nandkumar Jamdade nandkumar 2115 
Rahul Ramesh Kumar 2322
Sadashiv S. Shirodkar  sadashiv 2431 

Suraj Jadhav

 

Tradesman Trainee

 

Name                       Email
Pratik P. Jadhav pratik

 

Engineer Trainee

Name                       Email
Kunal Waghmare kunal
Pritam Nikalaje pritam
 

Clerk Trainee

 

Name                       Email
Piyush Tamhankar piyush
 

Technical Trainee

 

Name                       Email
Aditya Chaudhari aditya
Deepak Auti dipak