`Project Staff

Project Scientific Officer - B

Name                                  Email                   Extn. 
Aamir Sahil Chandroth aamir
Dnyaneshwari M Joshi dnyaneshwari   2316
Zeenath M. Mustafa zeenath  2213

Project Scientific Assistant - B 

Name                                            Email           Extn. 
Amish Parmar amish  2331
Bhakti Mangaonkar bhakti  2321
Chetan Mandloi chetan  
Disha Dbritto disha  2222
Mamatha R. Maddur mamatha  2431
Nilkantha Gholap nilkantha
Pooja Lokhande pooja  2106
Prajakta Zarekar prajaktaz  
Prasad Desai prasadd
Rushikesh S. Kale rushikesh  
Sai D. Shetye sai
Shubham Kushwaha shubham
Sonali Kathale sonalik  2101
Sreeja M. sreeja  
Swapnil Tatale swapnilt 2108 
Trupti Londhe truptipl  2332
Uzma Shaikh uzma  2321
Vidhi Tailor vidhi

Project Assistant

Name                                            Email           Extn. 
Ashok Chetkindi ashok  
Harsh Dinesh Patil harsh  
Juili C Naik juilin  
Roshani Maurya roshani
Sonal Tanavade sonal
Vaishnavi Mahadik vaishnavim 2116

Project Lab Assistant

Name Email        
Sampada Parab sampada
Abhijit Prakash Malandkar abhijitp

Project Work Assistants

Name                                  Email                     Extn.
Akshay A. Parit  akshayp 2116
Akshay S. Gadade  akshayg
Nandkumar Jamdade nandkumar 2115 
Rahul Ramesh Kumar 2322

Suraj Jadhav

 

Tradesman Trainee

Name                       Email
Pavan Devtwal pavan
Pratik P. Jadhav

pratik

 

Engineer Trainee

Name                       Email
Kunal Waghmare kunal
Pritam Nikalaje pritam
 

Technical Trainee

Name                       Email
Aditya Chaudhari aditya
 

Library Trainee

Name                       Email
Sayali Muthekar sayalim