Personal tools
You are here: Home People Project Staff

Project Staff

Project Scientific Officer - E

 
Name
Email        
Extn.
Aaloka Kanhere aaloka  2106

Project Scientific Officer - B

 
Name
Email        
Extn.
Harsha Chandwani
harsha
 
Ashish Kumar Pardeshi ashishp  
Surendra Patil surendrap  2108
Ravi Sinha ravis  

Project Scientific Assistant - B

 
Name
Email        
Extn.
Arundhati Dolas darundhati 2222 
Krupa Subramanian krupa  
Needa Bagban needa  2223
Pranay Parte pranay  
Rupali Shinde rupali 2222 
Sayali D. Shelar sayali   
Mayuri V. Tawade mayurit  
Shreyank S. Mandavkar shreyank  
Jueeli G. Lad jueeli  
Neha K. Khan nehak  
Soham Dighe soham 2108 
Sushant S. Pawar sushant  2106
Mursaleen M. Shaikh mursaleen  
Bhagyashri Latad bhagyashril  
Sushma M Rawool sushma  
Prajakta R. Pawar prajakta  
Kapil J Baviskar kapil  
Amish Parmar amish  
Pankaj A Tadakhe pankaj  
Dhaval Harishchandra Dalvi dhaval  
Samiksha B. Kanade samiksha  
Kiran Yadav kirany  


Project Assistant

 

Name
Email         
Extn.
D Lalit Kumar dlalit 2204/05
Pranali Parab
2101
Mayuri Pawar

Neha J Mutta neham
Sushant P. Pawar sushantp
Eureka Haldankar eureka 2301
Pranav Surendra Khot pranav 2101


Project Work Assistants

 

Name
Email
Extension
Akshay Nakhwa akshayn  
Akshay R. Wayal akshayr  
Sanket S. Matal  
Nilesh Dhokale nileshd  
Sadashiv Shirodkar sadashivs  
Akshay D. Kherade akshayk  

 

Project Tradesman

 

Name
Email
Extension
Avinash Jadhav avinash
Prathmesh Gawade prathmesh
Amol Jadhav amols
 
Document Actions