Personal tools
You are here: Home People Project Staff

Project Staff

Project Scientific Officer - B

 

Name
Email        
Extn.
Swapnaja Patil
swapnaja
 2223
Ulhas Shah
udnshah
 
Shuvechha Mukherjee
shuvechha
 
Aakanksha Sawant
aakanksha
 2223
Arun A.
 
Chandan Wakase
chandan
 2108
Harsha Chandwani
harsha
 
Harshit Agrawal
 


Project Assistant

 

Name
Email         
Extn.
Varsha Pawar
varsha
 
Ashwini  Ajgaonkar
ashwinia  
Pooja Khatri
poojak  2326
Ashish Jadhav
ashish  
Bhagyashree Chemate
bhagyashree  
Keyuri Raodeo
keyuri   
Bhagyashri Thube
bhagyashri  
Dhirendra Mishra
dhirendram  2216
Shital Gawli
shitalg  
Varsha Patil  
Ravi Ghodke  ravig  
Chandrashekhar Dubey
 
Trupti Adangale truptia  
Priyanka Sharma  
Sagar Pawar  
Jaikishan Advani  
Needa Bagban  
Prashant Joshi  
Pranay Parte  
Arundhati Dolas darundhati 2222 
Rupali Shinde rupali 2222 
Siddhu Dhangar siddhu
Samruddhi Ranmale

D Lalit Kumar dlalit 2204/05
Krupa Subramanian
 


Project Work Assistants

 

Name
Email
Extension
Mayur Mhatre    
Dhebe Baba 
dhebe  
Anil Jadhav
   
Pralay Shinde     
Chetan Kamble    
Vikram Veermani     
Sanket Padyal    
Akshay Nakhwa
 

 

Project Tradesman

 

Name
Email
Extension
Sukesh Jadhav
   
Prafulla Johare 
   
Pradip Chawdhari
pradip
 
Document Actions