Personal tools
You are here: Home People Project Staff

Project Staff

Project Scientific Officer - B

 

Name
Email        
Extn.
Nitish Kothekar nitish
2108
R. P. Subedi
rambhadur 
 
Rakesh Joshi
rakesh
 
Swapnaja Patil
swapnaja
 
Khan Tuba
tubakhan  2106
Ankita S Sawant
ankitas
 
Kalpana Sangle
kalpanas
 
Satej Shende
satej
 
Ulhas Shah
udnshah
 
Shuvechha Mukherjee
shuvechha
 
Prashant Kadam
   
Aakanksha Sawant
aakanksha
 

 

 

 

 

Project Assistant

 

Name
Email         
Extn.
Priyanka Sawant
priyankas
 2108
Sana Shaikh
sana
 
Hari Prasad Mishra
hari
2106
Pooja Sharma
poojas
2222
Komal Sinha
komal
2216
Disha Gupta
disha  2222
Anjali Sadanand
anjali  2326
Swati Nikam
swatinikam
 
Sagar Kadam
 sagar
Dipeeka Malgaonkar
dipeeka  
Varsha Pawar
varsha
 
Vikrant Kurmude
vikrantk  
Ashwini  Ajgaonkar
ashwinia  
Pooja Khatri
poojak  2326
Ashish Jadhav
ashish  
Neha Shinde
neha
 
Jyoti Bodke
jyotib
 
Bhagyashree Chemate
   
Keyuri Raodeo
   
Bhagyashree Tube
   
Shraddha Terse
   
Dhirendra Mishra
   
Shital Mishra
   
Shubhada Chavan
   
Hanumant Magar
   
Priya Jadhav
   
Samruddhi Ranmale
   

 

 

Project Work Assistants

 

Name
Email
Extension
Sandesh Kolambe
   
Sarathkumar M.


Aniket Jadhav
   
Dhebe Baba 
dhebe  
Anil Jadhav
   
Mayur Mhatre
   
Pralay Shinde
   

 

Project Tradesman

 

Name
Email
Extension
Sukesh Jadhav
   
Prafulla Johare 
   
Pradip Chawdhari
pradip
 
Namos Shende
namos
 
Document Actions