Personal tools
You are here: Home People Project Staff

Project Staff

Project Scientific Officer - B

 

Name
Email        
Extn.
Nitish Kothekar nitish
2108
K G JITHINRAJ
jithinraj

Nihal Dalavi
nihal
 
R. P. Subedi
rambhadur 
 
Rakesh Joshi
rakesh
 
J. Gopalkrishnan
   

 

 

Project Assistants

 

Name
Email         
Extn.
Devashree Prabhu
devashree  2222
Priyanka Sawant
priyankas
 2108
Veena Y. Dudwadkar
veena
 
Sharayu S Kulkarni
sharayu  
Khan Tuba
tubakhan  
Riyazuddin Shaikh
shaikhr
 
Prachi Gedam
prachig
 
Sheetal Chopde
sheetal
 
Manisha K Ahir
manisha  
Mrunal Pawar
mrunal  
Sana Shaikh
sana
 
Aditya Kulkarni
aditya
 
Susneha Ayare
susneha
 
Hari Prasad Mishra
hari
 
Swapnaja Patil
swapnaja
 
Pooja Sharma
poojas
 
Komal Sinha
komal
 
Suma M. P 
suma
 
Shital Sadgir
shital
 
Tushar R. Vaity
tusharv
 
Ranjan Pathak
ranjana  
Disha Gupta
disha  
Anjali Sadanand
anjali  
Ajay O. Singh
ajay
 
Sanket S. Shetye
sanket 
 
Amit S. Jadhav
amitj
 
Sheetal Dhavale
sheetald
 
Swati Nikam
swatinikam
 
Shweta Sakre
shwetasakre  
Sagar Kadam
 sagar
Dipeeka Malgaonkar
 dipeeka  
Dhebe Baba
 dhebe  
Varsha Pawar
 varsha
 
Vijaya Dialani
 vijaya  
Document Actions