Personal tools
You are here: Home People Project Staff

Project Staff

Project Scientific Officer - B

 

Name
Email        
Extn.
Nitish Kothekar nitish
2108
R. P. Subedi
rambhadur 
 
Rakesh Joshi
rakesh
 
Swapnaja Patil
swapnaja
 
Khan Tuba
 tubakhan  2106
Ankita S Sawant
ankitas
 
Kalpana Sangle
kalpanas
 
Satej Shende
satej
 
Ulhas Shah
udnshah
 
Shuvechha Mukherjee
shuvechha
 
Prashant Kadam
   

 

Project Fellow

 

Name
Email
Extn.
Nihal Dalvi
nihal  

 

Project Assistant

 

Name
Email         
Extn.
Devashree Prabhu
devashree  2222
Priyanka Sawant
priyankas
 2108
Riyazuddin Shaikh
shaikhr
 
Prachi Gedam
prachig
 
Manisha K Ahir
manisha  
Sana Shaikh
sana
 
Susneha Ayare
susneha
 
Hari Prasad Mishra
hari
2106
Pooja Sharma
poojas
 
Komal Sinha
komal
 
Shital Sadgir
shital
 
Tushar R. Vaity
tusharv
 
Disha Gupta
disha  
Anjali Sadanand
anjali  
Amit S. Jadhav
amitj
 
Sheetal Dhavale
sheetald
 
Swati Nikam
swatinikam
 
Shweta Sakre
shwetasakre  
Sagar Kadam
 sagar
Dipeeka Malgaonkar
 dipeeka  
Varsha Pawar
 varsha
 
Vikrant Kurmude
 vikrantk  
Ashwini  Ajgaonkar
 ashwinia  
Pravin Kureshi
 pravin  
Aakanksha Sawant
 aakanksha  
Pooja Khatri
 poojak  
Rashmi Puranik
 rashmip  
Ashish Jadhav
 ashish  
Neha Shinde
 neha
 

 

 

Project Work Assistants

 

Name
Email
Extension
Shankar Kadam
shankar  
Vinayak Pawar
   
Sandesh Kolambe
   
Sarathkumar M.


Aniket Jadhav
   
Dhebe Baba 
dhebe  
Anil Jadhav
   
Sadashiv Shirodkar
sadashiv
 
Vikas Nadkar
vikasn
 
Varsha Sathe
varshas  
Mayur Mhatre
   
Pralay Shinde
   
Jyoti Bodke
 jyotib  

 

Project Tradesman

 

Name
Email
Extension
Sukesh Jadhav
   
Prafulla Johare 
   
Pradip Chawdhari
pradip
 
Namos Shende
namos
 
Document Actions