Personal tools
You are here: Home People Project Staff

Project Staff

Project Fellows

 

Name
Email        
Extn.
Adithi Muralidhar adithi
2222
Anuja G. anujag
2108
Bandana Thakur bandana
2222
Nitish Kothekar nitish
2108

 

 

Project Assistants

 

Name
Email
Extn.
Aakanksha A. aakanksha
Aritra Karmakar
aritra
 2316
Devashree Prabhu
devashree  2222
Dhirendra B. Singh dhirendra  2108
Nikhat Shaikh
nikhat
 2222
Priyanka Sawant
priyankas
 2108
R. D. Lahane rohan  2309
Saritha V. N. sarithav  2106
Supriya Sawant
supriya
 2108
Tarish Bairam
tarish
 2108
Veena Y. Dudwadkar
veena
 
Vrushali Pohekar vrushalip  
Document Actions