Personal tools
You are here: Home People Project Staff

Project Staff

Project Scientific Officer - B

 

Name
Email        
Extn.
Swapnaja Patil
swapnaja
 2223
Khan Tuba
tubakhan  2106
Satej Shende
satej
 
Ulhas Shah
udnshah
 
Shuvechha Mukherjee
shuvechha
 
Aakanksha Sawant
aakanksha
 2223
Chandan Wakase
chandan
 2108
Harsha Chandwani
harsha
 

 

 

 

 

Project Assistant

 

Name
Email         
Extn.
Komal Sinha
komal
2216
Anjali Sadanand
anjali 2326
Sagar Kadam
 sagar
Dipeeka Malgaonkar
dipeeka  
Varsha Pawar
varsha
 
Ashwini  Ajgaonkar
ashwinia  
Pooja Khatri
poojak  2326
Ashish Jadhav
ashish  
Bhagyashree Chemate
bhagyashree  
Keyuri Raodeo
keyuri   
Bhagyashri Thube
bhagyashri  
Shraddha Terse
shraddhat  
Dhirendra Mishra
dhirendram  2216
Shital Gawli
shitalg  
Priya Jadhav
priya  
Ravi Ghodke  ravig  
Sukanya Sawant sukanya  2115
Trupti Adangale truptia  
Pritam Kalbhor pritam  
Arundhati Dolas darundhati 2222 
Namrata Sonavane namratas 2109
Rupali Shinde rupali 2222 
Siddhu Dhangar siddhu
Samruddhi Ranmale

  

 

Project Work Assistants

 

Name
Email
Extension
Mayur Mhatre    
Dhebe Baba 
dhebe  
Anil Jadhav
   
Pralay Shinde     
Chetan Kamble    
Vikram Veermani     
Sanket Padyal    
Akshay Nakhwa
 

 

Project Tradesman

 

Name
Email
Extension
Sukesh Jadhav
   
Prafulla Johare 
   
Pradip Chawdhari
pradip
 
Document Actions